مدرسه پسرانه حافظ

مدرسه ‌گمنام

دبیرستان دخترانه شهید منتظری

دبیرستان شهید نوری

دبیرستان دخترانه خواجه عبداله انصاری

دبستان پسرانه سما(۱)

مدرسه دخترانه ام البنین

دبیرستان دخترانه خواجه عبدالله انصاری

دبستان پسرانه تربیت

دبستان دخترانه علوی

دبستان پسرانه امام هادی

دبیرستان دخترانه دکتر حسابی ۲