نمایش دادن همه 3 نتیجه

آشنایی با رشته های دانشگاهی مسیر انتخاب شغل

این دوره به اتمام رسیده

آشنایی با رشته دانشگاهی تجربی ، ریاضی، انسانی و فنی حرفه ایی و کارودانش و مسیر انتخاب شغل آشنایی با

کارگاه آنلاین آشنایی و تعامل سازنده با حساسیت های بحث انگیز نوجوان

ریال148.000

موجود

توضیحات این کارگاه در مورد حساسیت های بحث انگیز نوجوانان در دوران بلوغ می باشد. با توجه به این دوران

کارگاه عملی 5 قدم تا نجات فرزندم از فضای مجازی

این دوره به اتمام رسیده

توضیحات بیش از 50 سال است که فرزندی نوظهور به نام فضای مجازی به جمعیت خانوارهای سراسر دنیا اضافه شده